Help ik Leef

een muzikale en acrobatische komedie over een egocentrische kankerpatiënt

De voorstelling

In Help ik Leef staat de relatie tussen een man en een vrouw centraal. Hans wordt succesvol behandeld voor kanker maar blijkt gaande het ziekteproces een moeizame, egocentrische man te worden. De relatie met zijn vrouw Annet komt hierdoor onder druk te staan. De worsteling van Hans en het effect hiervan op zijn vrouw Annet worden in deze humoristische voorstelling op muzikale en acrobatische wijze verbeeld.

Met dit stuk doorbreekt theatergroep Alaska Unlimited twee taboes tegelijk: dat om kanker niet gelachen mag worden en dat je niet mag zeggen dat een kankerpatiënt onuitstaanbaar kan zijn.


Is uw zieke partner ook bij tijd en wijle onuitstaanbaar? Kom dan vooral (samen) kijken!

Alaska Unlimited

Henry Kalb en Flip Jan van Oenen zijn al 25 jaar actief als theatermakers met hun duo Alaska Unlimited. Zij brachten o.a. de theaterstukken Einstein meets Bohr en Darwin: Het Onthutsend ontwerp uit over de innerlijke worsteling van de ontdekkers van de quantummechanica en de evolutietheorie. Help ik Leef is mede gebaseerd op de eigen ervaringen van Henry Kalb die behandeld werd voor lymfklierkanker.
 

  • De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door :

Impressie

Op 10 juni in theater de Omval te Diemen vond de combinatievoorstelling Levenshaast/Help ik Leef plaats, in samenwerking met schrijfster en kankerpatiente Ingeborg van Beek.

Het stuk Help ik Leef is inmiddels met veel succes speciaal voor de doelgroep gespeeld, onder andere voor medewerkers en patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam, Gelre Ziekenhuizen te Zutphen en Apeldoorn en Borstkankervereniging Nederland. Wij organiseren voorstellingen op diverse locaties in Nederland. Zie de speellijst...


Recensie voorstelling voor Inloophuis Adamas op 19 januari 2017

Dit jaar bestond Adamas Inloophuis tien jaar. Geen reden voor een feestje, maar wel om een paar mooie activiteiten te organiseren voor onze gasten en vrijwilligers. Eén van deze activiteiten was een theateravond met het toneelstuk “Help ik Leef” van theatergroep Alaska Unlimited.
“Help ik leef” zien wij hoe de relatie tussen Hans, kankerpatiënt, en Annet, zijn echtgenote zich ontwikkelt wanneer Hans succesvol wordt behandeld voor kanker. Nadat Hans ‘schoon’ is verklaard verandert hij in een moeizame, egocentrische man. Annet wil graag alles goed doen, ondersteunt hem waar nodig, maar vindt hierin weinig medewerking en begrip. Hun relatie komt onder druk te staan, waar Hans zich eigenlijk niet eens bewust van is. De worsteling van Hans en Annet om door deze moeilijke periode heen te komen wordt op een humoristische en acrobatische manier verteld, verbeeld maar ook bezongen.
Het mooie van dit toneelstuk is dat het heel veel herkenning biedt voor zowel de patiënt als naaste. Herkenning van stemmingswisselingen, relatieproblemen, maar ook de activiteiten die de patiënt en naaste ondernemen om weer in hun kracht te komen. Om kanker in hun leven te accepteren.
‘Help ik leef’ is echt een aanrader voor een ieder die geconfronteerd is met kanker. Het maakt dingen bespreekbaar zoals dat je mag lachen om kanker, dat een patiënt egocentrisch kan zijn, dat een naaste net zo getroffen wordt door kanker als de patiënt. Vol herkenning, met humor, maar ook met een serieuze en gevoelige snaar.
Bij de gasten en vrijwilligers van Adamas Inloophuis werd het toneelstuk zeer goed ontvangen. Er werd veel gelachen en hier en daar een traan weggepinkt. Na afloop spraken de acteurs met de gasten in de zaal, wat een mooie aanvulling was op het toneelstuk.

Annelies Osinga, medewerker Inloophuis Adamas, Nieuw Vennep


Recensie voorstelling voor Inloophuis de Boei op 4 februari 2017
De voorstelling Help ik Leef in 't Trefpunt te Stad aan het Haringvliet op Goeree Overflakkee werd goed bezocht, er waren rond de 60 bezoekers.
Na voorbereidend werk van recensies lezen op de website van Alaska limited en een aantal you-tube filmpjes te hebben bekeken, was het toch niet echt duidelijk wat te verwachten. We besloten ons te laten verrassen. Dat is gebeurd, een bijzondere voorstelling.
‘Serieus, soms hard, ontroerend, raak, herkenbaar, muzikaal; sax (Henry Kalb)/gitaar (Flip Jan van Oenen), blues genre, vrolijk, absurd op een positieve manier, grappige, verrassende wendingen’. In een zin een aantal opmerkingen die na de voorstelling werden geuit door bezoekers van deze avond.
Heel veel positieve opmerkingen, het toneelstuk heeft duidelijk wel wat losgemaakt.
Na de voorstelling die 80 minuten duurde -zonder pauze- werd er door de beide acteurs gelegenheid geboden om feedback te geven. In eerste instantie was er wat schroom van het publiek maar toen de eerste persoon uit het publiek antwoord gaf op een vraag van Flip Jan van Oenen ontstond er een levendige discussie. Waarin eigen ervaringen werden verteld en gedeeld en hier en daar ook een kritische noot over de uitvoering van het stuk (een mevrouw had moeite met de acrobatiek, zij vond het geen toegevoegde waarde; waarna de acteur uitlegde waarom zij dat deden; om het stuk niet te zwaar te maken en er een zekere balans in te brengen)
Over en weer werden er mooie woorden gesproken. Aan het einde was er een uitspraak van een van de bezoekers waarvan acteur Henry Kalb (hij heeft zelf lymfeklierkanker gehad) zei dat hij dat een goede afsluiting vond. Die kwam -naar ik begreep- hier op neer: dat je na ziek geweest te zijn je je eigenlijk niet meer druk maakt over zaken die er niet zo toe doen, een bekeuring ‘pff nou en.....’, echter dat je ook heel snel weer in het stramien van alledag zit; en dat dit eigenlijk een teken is dat je je leven weer op de rit hebt.

Yonne Mousa
medewerker Inloophuis de Boei, Goeree Overflakkkee
Impressies voorsteling voor Openbaar Ministerie december 2016
Op maandag 19 december vond op initiatief van ex-zieke medewerkers van het Openbaar Ministerie een bijeenkomst plaats over het thema 'hoe om te gaan met chronische ziekte binnen de werksetting'. Een intiem gezelschap woonde de voorstelling ‘Help ik Leef’ bij. 

“Een prachtig, indrukwekkende en aansprekende voorstelling, vol met acrobatiek en humor. Vooral die scene wanneer hij na een lange ziekteperiode weer voor de eerste keer op het werk komt en zijn collega uitspreekt hoe verrast hij is dat hij nog leeft en weer terug is op het werk. Zo typerend.”

'Na de voorstelling ontstond er een mooi gesprek tussen de acteurs en de medewerkers van het OM. Een 50/50 verdeling in de zaal van (ex-) zieke medewerkers, en HR-adviseurs en leidinggevenden, maakte het gesprek dynamisch. Een terugkerend gespreksonderwerp was het al dan niet stellen van de vraag van collega’s aan zieke medewerkers: ‘hoe gaat het nu met jou?’ Eén collega vertelt: “Het is namelijk lastig om het er over te hebben, zelfs om al aan te geven of je het er wel of niet over wilt hebben. 
Dat ziek zijn ook heel eenzaam kan zijn, komt ook deze middag naar voren. “De hele wereld draait door, maar de ziekte verandert de zieke medewerker. Voor de buitenwereld is de medewerker niet veranderd, maar van binnen is er wel degelijk iets veranderd.”
Eén leidinggevende gaf aan de omgang met zieke medewerkers in zijn team nu voornamelijk te baseren op zijn intuïtie. “De vraag is alleen of die intuïtie juist is?”
(verslag op de Intranetsite van Openbaar Ministerie, 'zoOM'
)


Gedicht van een toeschouwer naar aanleiding van de voorstelling op 4 okotber 2017 voor Inloophuis Den Helder/Cafe Doodnormaal:

Help ik leef…..

Wanneer gezondheid, ziekte wordt
Binnen de veiligheid van thuis
Staat het leven op zijn kop
De sfeer beklemt, en voelt niet pluis.
Processen worden door gemaakt
En hebben impact op bestaan
Je word geleefd van uur tot uur,
Van arts bezoek, tot “kuren” gaan.

Ook naasten worden zwaar belast
Zij zijn de mantel van de zorg
Staan afwachtend aan de zijlijn
Met maskers, die hun pijn verborg.
“t Gewone doen wordt wreed verstoord
Er is geen handleiding of boek
De mens op zich, is zo divers
De juiste toon, is vaak nog zoek.

Men wil niet kwetsend zijn of bot
Gedrag wordt liefdevol bedekt
Soms is er weinig ruimte meer
Het samen delen, is defect.
In de stilte van het duister
Zijn er demonen in de nacht
Een strijd die je moet leveren
Om te hervinden, eigen kracht.

Zoek maar op die confrontatie
Doorleef ze allen, één voor één
Blaas ze in de wind van morgen
Als na de nacht, de dag verscheen.
Samen helen, wordt een missie
Een weg die ieder gaat apart
Maar ook in verbinding blijven
Met inzet van een open hart.

ALLES vraagt een sterke liefde
Zowel in leven als bij dood
Deuren gaan een kiertje open
Als een kadootje in de schoot.
Help ik leef….maar help me leven
Geef me dit Wonder als begin
Zo brengt het weer betekenis
Een nieuw impuls, en nieuwe zin.

Regina Kikkert 

 

 

 

Speel Lijst : Help ik Leef

"Wachtkamerkorting!"

Bij sommige voorstellingen is 'Wachtkamerkorting' van toepassing voor (ex)kankerpatienten en naasten.
 

2017:
13 januari: Verpleegkundig Oncologisch symposium te Groningen
19 januari:jubileum Inloophuis Adamas, schouwburg de Meerse te Nieuw Vennep
4 februari: Inloophuis de Boei te Goeree Overflakkee
11 maart: Inloophuis Kennemerland
16 mei: Haga Ziekenhuis Den Haag
20 mei: patientenvereniging Hematon te Soesterberg

4 oktober: Inloophuis Den Helder
27 november: Haga ziekenhuis te Den Haag (openbaar toegankelijk, kosteloos, kaarten reserveren via: www.hagaziekenhuis.nl/helpikleef)

reserveren: hier!
 

Reeds gespeeld

2013

  23 april
 • try out, Utrecht (Bijeenkomst SIG)
  1 sept.
 • try out, Amsterdam Clifford studio
  12 sept.
 • try out, Almere Inloop huis
  9 okt
 • Korte versie, Arnhem 1000 borsten beurs

2014

  2 febr.
 • Voor-première, Amsterdam Muiderpoort Theater
  9 febr.
 • Première, Amsterdam Muiderpoort Theater
  16 febr.
 • Voorstelling, Amsterdam Muiderpoort Theater
  16 febr.
 • Voorstelling voor medewerkers OLVG afdeling Oncologie, Amsterdam Muiderpoort Theater
  6 april
 • Openbare voorstelling, Amsterdam Muiderpoort Theater
  23 sept.
 • Voorstelling voor patiënten en hulpverleners met nabespreking Zutphen Schouwburg Gelre Ziekenhuizen
  30 sept.
 • Voorstelling voor patiënten en hulpverleners met nabespreking Apeldoorn Auditorium Gelre Ziekenhuizen
  13 okt.
 • Voorstelling voor verpleegkundigen SIG Psychosociale zorg Utrecht theater de Kikker
  14 nov.
 • Voorstelling voor Borstkankervereniging Nederland Utrecht Vechthuys

2015

 • 14 juni
 • Utrecht, theater de Kikker
 • 28 juni
 • Amsterdam-Diemen, De Omval
 • 10 september
 • Den Haag ,Crown Plaza, voor medewerkers Roche (besloten voorstelling)
 • 13 september
 • Rotterdam, theater Walhalla
 • 19 september
 • Doorn, Zonneheuvel voor patientenvereniging G.I.S.T. (besloten voorstelling)
 • 20 september
 • Nijmegen, theater Lindeberg
 • 2 oktober
 • Nuenen, theater Het Klooster
 • aanvang 20.00 uur
 • 7 oktober
 • Deventer, Schouwburg
 • aanvang 19.30 uur
 • 8 oktober
 • Utrecht, aula UMC Utrecht, voor patienten,naasten en medewerkers UMC
 • aanvang 19 uur
 • 18 oktober
 • Amsterdam, Oostblok locatie Muiderpoorttheater
 • 1 november
 • Groningen, theater Vrijdag
 • 15 november
 • Amsterdam, Oostblok locatie Muiderpoorttheater
 • 17 november
 • Hilversum, theater Achterom, i.s.m. Inloophuis Viore
 • aanvang 19.30 uur
 • 22 november
 • Den Haag, N.V.A. zaal
 • aanvang 14.00 uur

2016

 • 25 januari                

 • Aula Bravis Ziekenhuis, Bergen op Zoom, aanvang 17.45 uur

 • 11 februari                 

 • Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, 't Spil 1,Monnickendam i.s.m.Inloophuis Huis aan het Water, aanvang 20 uur

 • 27 & 28 februari         

 • Theater Oostblok, locatie Pleintheater , Sajetplein 39, Amsterdam, aanvang 16 uur

 • 19 maart                    

 • Amphion theater Doetinchem, i.s.m. Inloophuis Oude IJssel, aanvang 20 uur

 • 2 april                        

 • Eemnes, Patiëntenvereniging SCCH (besloten voorstelling)

 • 7 & 14 april                

 • Koudum, Westfriese huisartsen bijscholingsbijeenkomst (besloten voorstelling)

  29 september          

 • Inloophuis Gorinchem, locatie nog nader te bepalen

 • 29 september
 • jubileum Inloophuis Gorinchem, theater Peeriscoop te Gorinchem
 • 16 november
 • oncologieplatform Brabant/Zeeland i.s.m. Erasmus Universiteit
 • 19 december
 • uitvoering voor medewerkers ministerie van Justitie in theater Kikker te Utrecht
reserveren mogelijk via: info@alaskaunlimited.nl

Galerij

Schrijf je nu in voor de mailinglijst